Notices

May
18

Sports Week -2075

यस कलेजद्वारा यहि मिति २०७५ जेष्ठ १० गते देखि आयोजना गर्न गइरहेको “Sports Week -2075” मा तपसि ल अनुसारका खेलहरु संचालन हुने भएकाले उक्त खेलहरुमा सहभागी हुनका लागि आ-आफनो व्यक्तिगत /समुहको नाम बुझाउन हुन सम्बन्धित बिद्यार्थीहरुलाई सूचित गरिन्छ । तपसिल: OUTDOOR GAMES                              […]

DETAIL